ISPARTA FUTBOL SAHA KOMİSERLERİ DERNEĞİ
ispartafskd - KADINLAR FUTBOL MÜSABAKA STATÜSÜ
ISPARTA

 

2015 – 2016 SEZONU KADIN FUTBOL LİGLERİ MÜSABAKALARI STATÜSÜ I. GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM Bu statü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin kadın futbolu geliştirme programları kapsamındaki futbolcuların bütünsel gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenen Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi ve Kadınlar 3. Ligi’ne katılım koşullarının; teknik adamların, kulüplerin, futbolcuların ve diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralların ve bu ligler kapsamında oynanacak müsabakaların organizasyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. MADDE 2 - KISALTMALAR ve TANIMLAR Bu statü metninde geçen ; a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu, b) Bölge Müdürlüğü: TFF Bölge Müdürlükleri’ni, c) Kulüp: Amatör veya profesyonel faaliyetlerde bulunan, TFF tarafından tescil edilmiş dernek ve şirketleri, d) FMT: Futbol Müsabaka Talimatı’nı, e) FDT: Futbol Disiplin Talimatı’nı, f) AFDK: Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nu, g) Milli Futbolcu: Herhangi bir kadın futbolu milli takımı kategorisinde resmi bir müsabakada oynamış futbolcuyu, ifade eder. MADDE 3 - KADIN FUTBOL LİGLERİ ORGANİZASYONU (1) Kadın Futbol Ligleri’nin hangi bölgelerde ve hangi yaş kategorilerinde düzenleneceği ve katılacak takımlar, müsabaka sistemi ve fikstür TFF tarafından belirlenerek www.tff.org web sitesinde ilan edilir. (2) Kadın Futbol Ligleri kapsamında oynanan bütün müsabakalarda ev sahibi kulüpler, bir “Maç Koordinatörü” görevlendirmek zorundadırlar. Kulüpler, Maç Koordinatörünün adını ve iletişim bilgilerini sezon başında Gelişim Ligleri Müdürlüğü'ne faks veya e-mail aracılığıyla ve sezon içerisinde bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri aynı yöntemle bildirirler. (3) Maç koordinatörleri, misafir takımları ve hakemleri karşılar, organizasyonun sağlıklı bir biçimde yürütülmesine yardımcı olurlar. MADDE 4 - KATILIM (1) Kadın Futbol Liglerine katılacak kulüpler www.tff.org internet sitesinde yer alan Kadınlar Ligi Katılım Formu ve Taahhütnamesini internet sitesinden ilan edilecek son başvuru tarihine kadar Gelişim Ligleri Müdürlüğü'ne ibraz etmek zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayan kulüpler lige alınmaz. (2) Sezon öncesinde Kadınlar 1. Lig kulüpleri 5.000.-TL, 2. Lig kulüpleri 3.000.-TL, Kadınlar 3. Lig kulüpleri ise 1.500.-TL katılım ücreti ödemek zorundadırlar. Katılım ücreti sezon sonunda kulübe iade edilir. Bununla birlikte kulübün grupların belirlenmesinden sonra ligden herhangi bir nedenle çekilmesi, çıkarılması, alt lige düşürülmesi ve bu Statü’nün 14. maddesinin 1. fıkrasına veya 21. maddesinin 2. fıkrasına aykırı davranması halinde iade edilmez. (3) Lige katılamayan, ligden çekilen veya herhangi bir nedenle ligden çıkartılan kulübün o yaş kategorisinde oynamaya hak kazanmış tüm futbolcuları kulüplerinden muvafakatname almaksızın başka bir kulübe tescil edilebilirler. (4) 2015 - 2016 Sezonu’nda Kadınlar 1. Ligi, 2. Ligi ve 3. Ligi’nde yer alacak kulüplerin 2015 Genç veya Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonaları’ndan en az birine katılmış olmaları zorunludur. 2016 - 2017 Sezonunda Kadınlar 3. Ligi’ne yeni dahil olacak kulüplerin 2016 Genç veya Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonalarından herhangi birine katılmaları zorunludur. MADDE 5 - LİSANS İŞLEMLERİ (1) İlgili lig için bu Statü’de belirtilen koşullara uygun futbolcuların lisans işlemleri, TFF Bölge Müdürlükleri tarafından yapılır. (2) Lisans işlemleri Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı uyarınca yapılır. 18 yaşından küçük futbolcuların yasal temsilcileri tarafından imzalanmış seyahat muvafakatnamelerinin TFF Bölge Müdürlükleri’ne sunulması zorunludur. MADDE 6 - SAHAYA GİREBİLECEK KİŞİLER (1) Kadın Futbol Ligleri kapsamında oynanacak olan müsabakalarda, biri kadın olmak üzere en fazla iki yönetici, bir teknik sorumlu, bir antrenör, bir kaleci antrenörü, bir doktor, bir masör (veya fizyoterapist) sahaya girebilirler. (2) Tüm takımlar müsabakalarda bir kadın yöneticiye saha içerisinde görev vermek zorundadır. Ancak saha içerisinde kadın teknik sorumlu veya kadın antrenörün bulunması halinde müsabakalarda kadın yöneticiye görev verme zorunluluğu bulunmamaktadır. MADDE 7 - FORMA SETLERİ (1) Müsabakalara her iki takım biri açık renk diğeri de koyu renk olmak üzere iki forma seti getirmek zorundadır. Forma, şort, kaleci kazağı ve tozluk örnekleri müsabaka öncesinde karşılaştırılacak ve hakem tarafından belirlenen örnek müsabakada kullanılacaktır. (2) İki takımın forma rengi aynı olduğunda ev sahibi takım forma değiştirir. Fikstürde ismi önce yazılı olan takım ev sahibi takım sayılır. (3) Kadınlar 1. ve 2. Ligi’nde kulüpler, futbolcuların sezon boyunca giyecekleri 1’den 99’a kadar olan forma numaralarının yazılı olduğu listeyi sezon başlamadan önce Gelişim Ligleri Müdürlüğü'ne bildirmeleri zorunludur. (4) Kadınlar 1. ve 2. Ligi’nde forma numaraları, sezon boyunca herhangi bir nedenle (futbolcunun başka bir kulübe transfer olması vs.) başka bir futbolcuya devredilemez. Transfer edilen futbolculara kullanılmayan numaralardan birinin verilmesi zorunludur. (5) Kadınlar 1. ve 2. Ligi’nde kulüpler formaların arkasında futbolcuların isimlerini yazabilirler. Kadınlar 3. Ligi’nde formaların arkasına futbolcuların ismi yazılmaz. (6) Forma setlerine alınacak reklamlar konusunda Sportif Ekipman Talimatı hükümleri uygulanır. MADDE 8 - İTİRAZLAR (1) Kadın Futbol Ligleri kapsamında oynanan müsabakalara ilişkin kadrolara, futbolculara ve lisanslara yönelik itirazlar FMT’de belirtilen usullere ve sürelere uygun olarak yapılır. (2) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’ndan doğan itirazlar ile şahısta hata hallerinden doğan itirazlar FMT’de belirtilen usul ve sürelere uygun olarak yapılır. (3) Müsabaka sonucunu etkilediği, lisans sahteciliği yaptığı veya başkasına ait bir lisansla başka bir futbolcuyu oynattığı tespit edilen kişiler ve takımlar hakkında, FMT ve FDT hükümleri uygulanır. (4) Müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında takımlardan birinin, rakip takımın bir veya birkaç futbolcusunun başkasına ait lisanslarla oynadığına, lisans tahrifatı, lisanstaki fotoğrafın değiştirilmesi vb. konularda dair yazılı bir itirazı olduğunda, bu kişi ve kişilerin kimlik tespiti yapılarak, fotoğrafı müsabaka hakemi ile birlikte çekilir. Fotoğraf çektirilemediği takdirde hakkında itiraz edilen futbolcunun lisansındaki fotoğraf ile kimlik bilgilerinin karşılaştırılması yapılır. Hakem bu inceleme sonucu kanaatini raporuna yazar. Bu işlemlerin yapılmasında ilgili kulüp yöneticileri hakemlere yardımcı olacaklardır. Kimlik kontrolü yaptırmaktan ve fotoğraf çektirmekten kaçınıldığı takdirde, bu durum müsabaka hakemi ve diğer ilgililer tarafından rapor edilir. Bu müsabaka ile ilgili karar AFDK tarafından verilir. Bu karara karşı yedi gün içerisinde Tahkim Kurulu’na başvurulabilir. MADDE 9 - KADIN FUTBOL LİGLERİ’NDE UYGULANACAK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ (1) Kadın Futbol Ligleri’ne ilişkin disiplin ihlalleri konusunda AFDK yetkilidir. (2) Kadın Futbol Ligleri’nde sarı kart takibi uygulaması yapılmaz. MADDE 10 - TRANSFER İŞLEMLERİ (1) Kadın Ligleri’nde oynayacak futbolcuların lisans ve transfer işlemleri, bu statüdeki istisnai durumlar dışında Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı uyarınca yapılır. (2) Kadın futbolcuların transfer işlemleri, TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek transfer ve tescil dönemlerinde gerçekleştirilir. Kadın Futbol Ligleri’nde, ilk kez (filiz) lisans çıkartma ve vize işlemleri yapacak olan futbolcuların tescil işlemleri, transfer ve tescil dönemlerine bağlı olmaksızın 06 Haziran 2016 tarihine kadar yapılabilir. (3) Kulüplerin, vize, filiz lisans ve transfer işlemleri ile ilgili belgelerinde, Bölge Müdürlükleri tarafından talep edilmesi halinde, belgelerin asılları verilmesi zorunludur. Belgelerin asıllarını vermeyen kulüplerin lisans işlemleri yapılmaz. (4) Kadın futbolcular, aynı sezon içerisinde en fazla iki ayrı kulübe tescil edilebilirler. (5) 18 yaşın altındaki kadın futbolcular kulüplerinin muvafakatlarını almadan transfer yapamazlar. Futbolcuların transferinde lisanslı oldukları kulübe ödenecek katkı payı bedeli futbolcunun bağlı bulunduğu kulüp tarafından belirlenir. (7) 18 - 25 yaş aralığındaki kadın futbolcular için, futbolcu milli futbolcu ise futbolcunun eski kulübüne en fazla 20.000.-TL katkı payı bedeli ödenir. Futbolcu milli futbolcu olmadığı takdirde eski kulübüne en fazla 5.000.-TL katkı payı bedeli ödenir. (8) 26 - 30 yaş aralığındaki kadın futbolcular için, futbolcu milli futbolcu ise eski kulübüne en fazla 15.000.-TL katkı payı bedeli ödenir. Futbolcu milli futbolcu olmadığı takdirde eski kulübüne en fazla 3.000.-TL katkı payı bedeli ödenir. (9) 7. ve 8. fıkrada belirtilen hususlar ancak birinci transfer döneminde uygulanır. Futbolcuların diğer transfer dönemlerinde yapacakları transferlerde eski kulüplerden muvafakatname alınması zorunludur. (10) 30 yaşın üzerindeki futbolcular muvafakatname aranmaksızın bedelsiz olarak transfer yapabilirler. (11) Lisanslı futbolcu aralıksız iki sezon vize ve transfer işlemi yaptırmazsa serbest kalır. (12) Yurt dışında bir spor kulübünde tescili bulunan TC vatandaşı kadın futbolcular gelmiş oldukları ülke federasyonuna bağlı kulüplerden transfer işlemi yaptırarak Türkiye’de herhangi bir kulüpte lisans çıkartacakları zaman kulüpleri tarafından TFF’nin belirleyeceği lisans bedelinin yatırılması ve banka dekontunun işlem yapacağı TFF Bölge Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi gerekmektedir. Ücretin yarısının peşin yatırılması gerekmektedir. (13) Yurt dışında tescili bulunan TC vatandaşı futbolcunun gelmiş olduğu kulübün bağlı olduğu ülke federasyonundan Uluslararası Transfer Sertifikası (ITC) alınır. Bu konumdaki futbolcuların tescil ve transfer işlemleri bu statüde belirlenen transfer ve tescil dönemleri içinde geçerlidir. MADDE 11 - PUAN ve AVERAJ USULLERİ Kadın Futbol Ligleri’ndeki puan ve averaj usulleri aşağıdaki şekilde belirlenir. a) Aynı puana sahip takım sayısı iki (2) ise; I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır. II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Kendi aralarındaki maçlarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.) III. Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır. IV. Bütün bu şartlara rağmen iki takımın arasında eşitliğin devam etmesi halinde genel puantajdaki gol averajına bakılmaksızın, takımlara tek maç eleme usulüne göre bir maç yaptırılır, kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır. b) Aynı puana sahip takım sayısı üç (3) veya daha fazla ise; I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.) II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır. III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. IV. Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır. V. Bütün bu şartlara rağmen iki veya daha fazla takım arasında eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü müsabakaları neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır. Aynı puana sahip iki veya daha fazla takımın puan eşitliği durumunda müsabakalar tek devreli oynanıyorsa kendi aralarında oynadıkları tek müsabaka, çift devreli oynanıyorsa kendi aralarında oynadıkları iki müsabakaya bakarak üstün taraf tespit edilir. Müsabaka lig sonrası play-off müsabakası ise, lig müsabakasında kendi aralarında oynadıkları müsabakaya tekrar bakılmaz. Tek devreli veya çift devreli olarak oynadıkları play-off müsabakalarına bakılır. İki (2) veya daha fazla takım arasında olan puan eşitliği, bir üst lige yükselmesi veya bir alt lige düşmesi kesinleşmiş takımlar arasında olursa bu takımlar arasında müsabaka oynatılmasına gerek yoktur. Hükmen yenilgisi olup olmadığına bakıldığında hem ligdeki hem de play-off daki hükmen yenilgiler dikkate alınır MADDE 12 - LİG İSİM SPONSORLUĞU ve MÜSABAKA TOPU TEDARİKÇİLİĞİ TFF tarafından, TFF Kadınlar Ligi için lig isim sponsorluğu anlaşması veya resmi top tedarikçiliği anlaşması yapılması durumunda, aşağıdaki uygulamalar yapılacaktır: 1) Tüm müsabakalar öncesinde gerçekleştirilecek seremonilerde, takım ve hakemlerin önünde ve arkasında Lig İsim Sponsoru ve Lig panosu bulundurulur. 2) Lig müsabakaları, TFF’nin sponsorluk sözleşmesi akdettiği kuruluşun imal edeceği Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’na uygun futbol topları ile oynanır. TFF tarafından sponsorluk anlaşması imzalanan kuruluşun imal edeceği futbol topları, sezon başlamadan önce Lig kulüplerine tutanak karşılığında teslim edilir. Müsabakaların bu toplarla oynanması zorunlu olup, aksine davranan ev sahibi kulüpler, bu davranışları nedeniyle TFF’nin uğrayacağı zararlardan sorumlu olurlar. 3) Stadyumlarda TFF ve kulüp bayraklarının arasında, üzerinde Lig İsmi, İsim Sponsoru ve Lig Logosu’nun yer aldığı müsabaka bayrağı bulundurulması zorunludur. 4) Kulüpler, formalarının sol kollarında ligin logosu veya lig sponsoru logosu veya lig ismi, isim sponsoru ve lig logosu bulunduracaklardır 5) Lig isim sponsorluğu uygulamalarından ev sahibi kulüp sorumludur. MADDE 13 - DİĞER HÜKÜMLER Tüm Kadınlar Ligi müsabakalarında; bu statüde düzenlenmeyen hususlarla ilgili olarak Futbol Müsabaka Talimatı, Amatör Lisans ve Transfer Talimatı, Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı, Futbol Disiplin Talimatı, 2015 – 2016 Sezonu Amatör Liglerde Uygulanacak Esaslar ile TFF’nin diğer ilgili talimatları ve IFAB Uluslararası Oyun Kuralları uygulanır. II. KADINLAR 1.LİGİ MADDE 14 - KATILIM KOŞULLARI (1) Kadınlar 1. Ligi’nde yer alan takımların Yıldız Kızlar veya Genç Kızlar kategorilerinden en az birine katılmaları zorunludur. (2) Kulüplerin, TFF tarafından istenen katılım belgelerini ilgili sezonun başlamasından önce www.tff.org internet sitesinden ilan edilecek son başvuru tarihine kadar Gelişim Ligleri Müdürlüğü'ne ulaştırmaları zorunludur. MADDE 15 - SAHALAR ve TESİSLER (1) Kadınlar 1. Ligi müsabakalarına katılan kulüpler, en az 2 soyunma odası ve 1 hakem odasına sahip, en az 60 m. x 90 m. boyutlarında, sentetik veya doğal çim zeminli biri asil biri yedek olmak üzere 2 farklı sahayı ilgili sezonun başlamasından önce Gelişim Ligleri Müdürlüğü'ne bildirmek zorundadırlar. (2) Ev sahibi kulüp, müsabakanın oynanacağı saha ve tesislerin hazırlanması, sahada bir doktorun hazır bulundurulması ve gerekli hijyen, sağlık ve güvenli ortamın sağlanması ile yükümlüdür. (3) Kadınlar 1. Ligi’nde yer alacak olan kulüplerin, eğitim ve antrenmanlarda fiilen kullanılan, mülkiyeti kendilerine ait veya bu kulüplere tahsis edilmiş, en az 2 soyunma odasına sahip, en az 40m. x 70m. boyutlarında, sentetik veya doğal çim zeminli bir sahalarının bulunması zorunludur. (4) Müsabaka sahasının hazırlanmaması nedeni ile, hakem tarafından oynatılmayan müsabakalarda, rakip takımın deplasman giderleri ve hakem ücretleri, ev sahibi kulübün bir sonraki deplasman katkı payı gelirlerinden kesilir. MADDE 16 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU Kadınlar 1.Ligi’nde 01.01.1987 ilâ 31.12.2001 tarihleri arasında doğmuş futbolcular bu ligde oynayabilirler. 31.12.1986 ve daha önce doğmuş olan en fazla 5 (beş) tane yaşı büyük kadın futbolcu müsabaka isim listesine yazılabilir veya oynatılabilir. 01.01.2001 ilâ 31.12.2001 tarihleri arasında doğmuş en fazla 2 (iki) futbolcu müsabaka isim listesine yazılabilir veya oynatılabilir. MADDE 17 - TEKNİK SORUMLULARIN UYGUNLUĞU Kadınlar 1. Ligi’nde görev alacak olan teknik sorumluların en az “UEFA B”, antrenörlerin ise en az “TFF C” antrenörlük lisansına sahip olmaları zorunludur. MADDE 18 - YABANCI UYRUKLU FUTBOLCULARIN TESCİL ve VİZE İŞLEMLERİ (1) Kadınlar 1. Ligi takımlarının yabancı futbolcu transfer, tescil ve vize işlemlerinde, bu maddede belirtilen istisnalar dışında Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı hükümleri uygulanır. (2) Kadınlar 1. Ligi takımlarının kadrosunda Türkiye’de en az 1 yıllık oturma iznine sahip 4 yabancı uyruklu futbolcu bulunabilir. Kulübün yabancı futbolcu kontenjanının herhangi bir nedenle azalması ve futbolcunun lisansının kulüpte olmaması halinde, kulüp transfer ve tescil dönemleri içerisinde olmak koşuluyla yeni yabancı futbolcu tescil edilebilir. (3) Kulüplerin kadrolarında bulundurdukları 4 yabancı uyruklu futbolcu müsabaka isim listesine yazılabilir ve oynatılabilir. (4) Yabancı uyruklu futbolcunun Uluslararası Transfer Sertifikası’nın (ITC) gelmesi halinde, TFF tarafından kulübe futbolcunun uygunluğuna dair yazı verilir. Kulüp bu yazıyla beraber 1 senelik oturma izni başvurusu yapılabilecek olup, yabancı uyruklu futbolcu için İçişleri Bakanlığı’ndan 1 senelik oturma izni alınması durumunda TFF tarafından futbolcuya lisans verilecektir. Bir önceki sezonda Türkiye’de bir Kadın Futbol Ligi takımında oynayan yabancı futbolcularda ITC aranmaz. (5) Bakanlar Kurulu Kararı ile TC vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu futbolcular, vatandaşlığa kabul için yapmış olduğu ilk müracaat tarihinden itibaren, ancak üç yıl sonra Türk futbolcu sıfatı ile oynayabilirler. (6) Yabancı uyruklu futbolcuların belgeleri, kulüpleri tarafından Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Gelişim Ligleri Müdürlüğü'ne gönderilir. (7) Diğer ülke federasyonlarına bağlı kulüplerden yapılacak yabancı uyruklu futbolcuların tescil işlemi için kulüplerin ilgili form ve taahhütnamelerini Bölge Müdürlükleri kanalı ile Gelişim Ligleri Müdürlüğü'ne ulaştırmaları zorunludur. (8) TFF tarafından lisans verilmesine karar verilen yabancı uyruklu futbolcuların kulüplerinin ilk 2 yabancı uyruklu futbolcu için futbolcu başına 4.000.-TL, üçüncü ve dördüncü yabancı uyruklu futbolcu için ise 7.500’er .-TL tutarındaki lisans bedelini TFF'ye yatırarak banka dekontunu diğer belgelerle birlikte işlem yaptıracağı TFF Bölge Müdürlüklerine sunmaları zorunludur. MADDE 19 - MÜSABAKA SİSTEMİ (1) Kadınlar 1.Ligi 10 takım arasında çift devreli lig usulünde oynanır. (2) Çift devreli lig usulü müsabakalar sonrasında Ligi 1. sırada tamamlayan takım Kadınlar 1. Ligi Şampiyonu olur. (3) Kadınlar 1. Ligi’ni son iki sırada bitiren takımlar Kadınlar 2. Ligi'ne düşer. (4) Sezonu şampiyon olarak tamamlayan kulüp 50.000.-TL, ikinci olarak tamamlayan kulüp 30.000.-TL ve üçüncü olarak tamamlayan kulüp 20.000.-TL para ödülüne hak kazanır. (5) Sezonu şampiyon olarak tamamlayan kulüp, TFF’nin vereceği ulaşım ve konaklama desteği ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanır. TFF tarafından yapılacak olan ulaşım ve konaklama organizasyonu 18 futbolcu ve 6. maddede belirtilen 6 kişi ile sınırlı olmak üzere en fazla 24 kişilik kafile ile sınırlıdır. TFF tarafından yapılacak ulaşım ve konaklama organizasyonu kulübün bulunduğu merkezden organizasyonun yurtdışında düzenleneceği yere gidiş – dönüş ve yurtdışındaki antrenman ve maçlara gidiş-dönüş transferleri ile müsabakalar süresince tam pansiyon otel konaklamalarını içerir. Pasaport, vize işlemleri ve ücretleri ile otelde yapılan konaklamada, minibar, kuru temizleme, telefon, pay TV vb. ekstralar TFF tarafından karşılanmaz. MADDE 20 - DEPLASMAN MASRAFLARI (1) Kadınlar 1.Ligi takımlarına, Belediye veya Büyükşehir Belediye sınırları dışında oynayacakları deplasman müsabakalarına ilişkin ulaşım masraflarını karşılamak üzere, karayolu ile gidilen kilometre başına 2,00.- TL ödeme yapılır. (2) Deplasman müsabakaları için T.C karayolları ölçümlerine göre tek yönde 200 km ve üzerindeki mesafelere gidecek olan kulüplere konaklama desteği 1.250 TL olarak ödenecektir. (3) Kulüplerin ulaşım masraflarına ilişkin faturalar, bağlı bulundukları TFF Bölge Müdürlükleri aracılığı ile her müsabakanın ardından TFF Muhasebe Müdürlüğü’ne iletilir. III. KADINLAR 2. LİGİ MADDE 21 - KATILIM KOŞULLARI (1) Kadınlar 2. Ligi’ne katılacak takımların, ilgili sezonun başlamasından önce usulüne uygun olarak lige katılma başvurusunda bulunmaları zorunludur. (2) Kadınlar 2. Ligi’nde yer alan takımların Yıldız Kızlar veya Genç Kızlar kategorilerinden en az birine katılmaları zorunludur. (3) Kadınlar 2. Ligi’ne katılmak isteyen kulüplerin, istenen belgeleri sezonun başlamasından önce www.tff.org internet sitesinden ilan edilecek son başvuru tarihine kadar Gelişim Ligleri Müdürlüğü'ne ulaştırmaları gerekmektedir. MADDE 22 - SAHA ve TESİSLER (1) Kadınlar 2. Ligi müsabakalarına katılan kulüplerin, en az 2 adet soyunma odası ve 1 hakem odasına sahip, en az 60 m. x 90 m. boyutlarında, sentetik veya doğal çim zeminli biri asil biri yedek olmak üzere 2 farklı sahayı Gelişim Ligleri Müdürlüğü'ne bildirmek zorundadırlar. (2) Ev sahibi kulüp, müsabakanın oynanacağı saha ve tesislerin hazırlanması ve sahada bir doktor hazır bulundurulması ve gerekli hijyen, sağlık ve güvenli ortamın sağlanması ile yükümlüdür. MADDE 23 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU (1) Kadınlar 2. Ligi’nde 01.01.1987 ilâ 31.12.2001 tarihleri arasında doğmuş futbolcular oynayabilirler. 31.12.1986 ve daha önce doğmuş olan en fazla 5 (beş) adet yaşı büyük kadın futbolcu esame listesine yazılabilir veya oynatılabilir. 01.01.2001 ilâ 31.12.2001 tarihleri arasında doğmuş en fazla 2 (iki) futbolcu müsabaka isim listesine yazılabilir veya oynatılabilir. (2) Kadınlar 2. Ligi’nde yabancı uyruklu futbolcu oynayamaz. MADDE 24 - TEKNİK SORUMLULARIN UYGUNLUĞU Kadınlar 2. Ligi’nde görev alacak olan teknik adamların en az “TFF C” antrenörlük lisansına sahip olmaları gerekmektedir. MADDE 25 - MÜSABAKA SİSTEMİ (1) Kadınlar 2. Ligi, 2014-2015 Sezonunda Kadınlar 1. Ligi’nden düşen, Kadınlar 2. Ligi’nden düşmeyen ve Kadınlar 3. Ligi’nden çıkan takımlardan oluşur. (2) Kadınlar 2. Ligi 12 takım arasında çift devreli lig usulünde oynanır. (3) Kadınlar 2. Ligi ilk iki sırada tamamlayan takımlar Kadınlar 1. Ligi’ne yükselirler. (4) Kadınlar 2. Ligi son iki sırada tamamlayan takımlar Kadınlar 3. Ligi’ne düşer. (5) Kadınlar 2. Lig’ini 9. ve 10. sırada tamamlayan takımlar Kadınlar 3. Lig’inin Play-Off müsabakalarında bu statünün 25. Maddesinin 6. Fıkrasına göre belirlenecek takımlar ile ligde kalma veya düşme müsabakası oynar. (6) Kadınlar 3. Lig Play-Off çeyrek final müsabakaları sonucunda yarı finale kalamayan takımlar kendi aralarında kura usulüyle eşleşerek tek maç eleme usulünde karşılaşırlar. Bu maçları kazanan takımlar kura usulüyle eşleştikleri Kadınlar 2. Ligi’ni 9. Ve 10. sırada bitiren takımlarla yükselme müsabakası oynar. (7) Müsabakalar TFF tarafından belirlenecek tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanır. Müsabakaların normal sürelerinin beraberlikle sonuçlanması halinde müsabakalar 15’er dakikalık iki devre halinde uzatılır. Uzatma süreleri sonunda da beraberlik bozulmazsa kazanan, penaltı vuruşları sonucunda belirlenir. (8) Kadınlar 1. Ligi’ne yükselen 1. takım 15.000, 2. takım 10.000.-TL para ödülüne hak kazanır. MADDE 26 - DEPLASMAN MASRAFLARI (1) Kadınlar 2.Ligi’ne katılan tüm takımların, Belediye veya Büyükşehir Belediye sınırları dışında, oynayacakları deplasman müsabakalarına ilişkin ulaşım masraflarını karşılamak üzere, karayolu ile gidilen kilometre başına 2,00 TL ödeme yapılır. (2) Deplasman müsabakaları için TC karayolları ölçümlerine göre tek yönde 200 km ve üzerindeki mesafelere gidecek olan kulüplere konaklama desteği olarak 1.250 TL verilir. Kulüpler konaklama desteği alabilmek için, konaklama yaptıklarını bağlı bulundukları TFF Bölge Müdürlüklerine fatura ve resmi yazı ile ibraz etmeleri gerekmektedir. IV. KADINLAR 3. LİGİ MADDE 27 - KATILIM KOŞULLARI (1) Kadınlar 3. Ligi’ne katılacak takımların, ilgili sezonun başlamasından önce usulüne uygun olarak lige katılma başvurusunda bulunmaları zorunludur. (2) Kadınlar 3. Ligi’nde yer alan takımların Yıldız Kızlar veya Genç Kızlar kategorilerinden en az birine katılmaları zorunludur. (3) Kulüplerin, TFF tarafından istenen katılım belgelerini ilgili sezonun başlamasından önce www.tff.org internet sitesinden ilan edilecek son başvuru tarihine kadar Gelişim Ligleri Müdürlüğü'ne ulaştırmaları zorunludur. MADDE 28 - SAHA ve TESİSLER (1) Kadınlar 3. Ligi müsabakalarına katılan kulüplerin, en az 2 adet soyunma odası ve 1 hakem odasına sahip, en az 60 m. x 90 m. boyutlarında, sentetik veya doğal çim zeminli biri asil biri yedek olmak üzere 2 farklı sahayı Gelişim Ligleri Müdürlüğü'ne bildirmek zorundadırlar. (2) Ev sahibi kulüp, müsabakanın oynanacağı saha ve tesislerin hazırlanması ve sahada bir doktor hazır bulundurulması ve gerekli hijyen, sağlık ve güvenli ortamın sağlanması ile yükümlüdür. MADDE 29 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU (1) Kadınlar 3. Ligi’nde 01.01.1987 ilâ 31.12.2001 tarihleri arasında doğmuş futbolcular oynayabilirler. 31.12.1986 ve daha önce doğmuş olan en fazla 5 (beş) adet yaşı büyük kadın futbolcu müsabaka isim listesine yazılabilir veya oynatılabilir. 01.01.2001 ilâ 31.12.2001 tarihleri arasında doğmuş en fazla 4 (dört) futbolcu müsabaka isim listesine yazılabilir veya oynatılabilir. (2) Kadınlar 3. Ligi’nde yabancı uyruklu futbolcu oynayamaz. MADDE 30 - TEKNİK SORUMLULARIN UYGUNLUĞU Kadınlar 3. Ligi’nde görev alacak olan teknik adamların en az “TFF C” antrenörlük lisansına sahip olmaları gerekmektedir. MADDE 31 - MÜSABAKA SİSTEMİ (1) Kadınlar 3. Ligi 2014-2015 Sezonunda Kadınlar 2. Ligi’nden düşen ve 2015-2016 Sezonunda Kadınlar 3. Ligi’ne başvuru şartlarını yerine getirmiş takımlardan oluşur. (3) Gruplarında 1. ve 2. olan takımlar Kadınlar 3. Ligi Play-Off müsabakası oynamaya hak kazanırlar. Play-Off ilk turunda grubunda 1. olan takımlar diğer grupların 2. takımları ile kura usulüyle eşleşirler. Aynı grupta mücadele eden takımlar Play-Off ilk turunda eşleşmezler. (4) Play-Off 2. turundan itibaren takımlar kura usulüyle grup ve sıralamaya bakılmaksızın eşleşirler. Play-Off yarı finale kalan takımlar Kadınlar 2. Ligi’nde oynamaya hak kazanırlar. Final müsabakasında kazanan takım Kadınlar 3. Ligi şampiyonu ünvanına hak kazanır. (5) Play-Off çeyrek final müsabakaları sonucunda yarı finale kalamayan takımlar kendi aralarında kura usulüyle eşleşerek tek maç eleme usulünde karşılaşırlar. Bu maçları kazanan takımlar kura usulüyle Kadınlar 2. Ligi’ni 9. ve 10. sırada bitiren takımlarla tek maç eleme usulünde yükselme müsabakası oynar. (6) Play-Off müsabakaları TFF tarafından belirlenecek tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanır. (7) Müsabakaların normal sürelerinin beraberlikle sonuçlanması halinde müsabakalar 15’er dakikalık iki devre halinde uzatılır. Uzatma süreleri sonunda da beraberlik bozulmazsa kazanan, penaltı vuruşları sonucunda belirlenir. (8) Kadınlar 3. Ligi’nde düşme yoktur. MADDE 32 - DEPLASMAN MASRAFLARI (1) Kadınlar 3.Ligi takımlarına, Belediye veya Büyükşehir Belediye sınırları dışında oynayacakları deplasman müsabakalarına ilişkin ulaşım masraflarını karşılamak üzere, karayolu ile gidilen kilometre başına 1,50.- TL ödeme yapılır. (2) Deplasman müsabakaları için T.C karayolları ölçümlerine göre tek yönde 200 km ve üzerindeki mesafelere gidecek olan kulüplere konaklama desteği 1.250 TL olarak ödenecektir. (3) Kulüplerin ulaşım masraflarına ilişkin faturalar, bağlı bulundukları TFF Bölge Müdürlükleri aracılığı ile her müsabakanın ardından TFF Muhasebe Müdürlüğü’ne iletilir. MADDE 33 - YÜRÜRLÜK Bu Talimat TFF Yönetim Kurulu’nun 29.09.2015 tarih ve 6 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 30.09.2015 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. EK - 1 KADINLAR 1.LİGİ KATILIM TAAHÜTNAMESİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2015 - 2016 Sezonu Kadınlar 1. Liginde yer almak istediğimizden; YILDIZLAR veya GENÇLER yaş kategorilerinde takım kuracağımızı ve bu kategorilerden en az birinin müsabakalarına iştirak edeceğimizi, kabul beyan ve taahhüt ederiz. ……………………………………………………… Spor Kulübü İsim – İmza –Mühür EK - 2 KADINLAR 2.LİGİ KATILIM TAAHÜTNAMESİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2015 - 2016 sezonu Kadınlar 2. Liginde yer almak istediğimizden; YILDIZLAR veya GENÇLER yaş kategorilerinde takım kuracağımızı ve bu kategorilerden en az birinin müsabakalarına iştirak edeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. ……………………………………………………… Spor Kulübü İsim – İmza –Mühür EK - 3 KADINLAR 3.LİGİ KATILIM TAAHÜTNAMESİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2015 - 2016 sezonu Kadınlar 3. Liginde yer almak istediğimizden; YILDIZLAR veya GENÇLER yaş kategorilerinde takım kuracağımızı ve bu kategorilerden en az birinin müsabakalarına iştirak edeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. ……………………………………………………… Spor Kulübü İsim – İmza –Mühür EK – 4 KULÜP BİLGİ FORMU KULÜBÜN İsmi : Forma Rengi : Adresi : Telefon Numarası : Faks Numarası: KULÜP YETKİLİLERİNİN 1. Başkan Adı – Soyadı : Telefon Numarası : ( İş ) (Cep) E – Mail : 2. Yönetici Adı – Soyadı : Telefon Numarası : ( İş ) (Cep) E – Mail : 3. Kadın Yönetici Adı – Soyadı : Telefon Numarası : ( İş ) (Cep) E – Mail : 4. Teknik Sorumlu Adı – Soyadı : Telefon Numarası : ( İş ) (Cep) E – Mail : EK - 5 TFF KADIN FUTBOL LİGLERİ 18 YAŞ ALTI FUTBOLCULAR İÇİN SEYAHAT MUVAFAKATNAMESİ Futbolcunun Katılacağı Lig (işaretleyiniz) Kulüp Adı :……………………………………………………………………….. Futbolcunun Adı – Soyadı :……………………………………………………………………… TC Kimlik No :………………………………………………………………………. Yasal Temsilcinin Adı – Soyadı :……………………………………………………………………….. TC Kimlik No :………………………………………………………………………... ………………….…(yasal temsilci tarafından doldurulacak bölüm)……………………… Yasal temsilcisi (velisi/vasisi) bulunduğum yukarıda kimlik bilgileri yazılı futbolcunun, 2015- 2016 sezonunda Kadın Futbol Ligleri kapsamındaki müsabakalar, futbol eğitimleri ve katılmaya hak kazanılması durumunda kategori müsabakaları için takım kafilesi ile birlikte seyahat etmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim. Yasal Temsilci Adı/ Soyadı: Tarih/ İmza: EK - 6 STADYUM BİLGİ FORMU Kulüp Adı : 2015 – 2016 Kadın Futbol Ligleri müsabakalarımızı, aşağıda belirtilen stadyumlarda oynamak istediğimizi bilgilerinize arz ederiz. İsim – İmza -Mühür TERCİH 1 Stadyum Adı : Adres : TERCİH 2 Stadyum Adı : Adres : EK - 7 ULUSLARARASI TRANSFER SERTİFİKASI TALEBİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU Aşağıda kimlik ve en son oynadığı kulübü ile ilgili bilgilerin bulunduğu ……………………………………………..’ın Uluslararası Transfer Sertifikasının ilgili ülke Federasyonundan istenmesini arz ederiz. ………………………………………………….. SPOR KULÜBÜ KULÜP YETKİLİSİ Adı – Soyadı Tarih – Mühür – İmza Ek – 1 Futbolcu Dilekçesi TRANSFER TESCİL SERTİFİKASI İSTENEN FUTBOLCUNUN Adı :………………………………………………………………………………………………….. Soyadı :……………………………………………………………………………………………… Doğum Yeri :………………………………………………………………………………………… Doğum Tarihi :……………………………………………………………………………………… Ana Adı :……………………………………………………………………………………………. Baba Adı :…………………………………………………………………………………………… T.C Vatandaşı ise Kimlik No : En Son oynadığı kulübün Adı (varsa adresi) En son oynadığı kulübün Bağlı Bulunduğu Futbol Federasyonunun Adı : Profesy

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
BEN SPORCUNUN ZEKİ,ÇEVİK AYNI ZAMANDA AHLAKLI OLANINI SEVERİM.. GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK